ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

08:00 - 14:00 - 4 €/άτομο 90 λεπτά

14:00 - 17:00 - 5 €/άτομο 60 λεπτά

17:00 - 24:00 - 7 €/άτομο 60 λεπτά

Χρήση 2ης ώρας 08:00 - 17:00 - 2,5 €,

17:00 - 24:00 - 5 €/άτομο

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΡΓΙΕΣ

08:00 - 24:00 - 5 €/άτομο

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για 1 ώρα για μόνο και 1,5 ώρα για διπλό παιχνίδι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  Τ. 2310 473 508

Για τα παιδιά της ακαδημίας μας οι χρεώσεις των γηπέδων είναι με έκπτωση 50%