Ο εξωτερικός χώρος του Les Raquettes είναι η ιδανική επιλογή για τη διοργάνωση κάθε είδους εκδήλωσης.